Störningarna avhjälpta!

Som vi meddelat via mailutskick  är felet nu avhjälpt och vi rullar som vanligt igen.
Läs mer i det driftinfomail som gick ut. Länk här! 

Vi beklagar störningen och det besvär den kan ha orsakat er!

Attest.nu
vxl: 063-13 05 30 (vardagar kl 09:00-15:00)
E-post : support@attest.nu

Tidigare Driftinfo