Våra paket

Mini

Paketet för företaget som behöver lite hjälp på vägen.
Prisvärt basutbud!

Maxpris/lev.faktura

14:00

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

I paketet ingår:
PDF-tjänst
EDI
E-faktura
Tolk/verifiering 7 fält
Attestsystem
Integration till affärssystem
Drift och backup
First line support
Larm och bevakning av tjänsten
En ny release/år av tolk- och attestsystem
Arkivering 4 år, därefter destruktion

Om du önskar extern skanning/ arkivering väljer du paket Small.

Avtalslängd: löpande med 3 månaders uppsägningstid. Önskas lägre styckpris förlängs avtalstiden.

I priset ingår ej uppstartskostnad, integration till affärssystem eller utbildning.  Använder du webbaserade ekonomisystem är uppstartskostnaden mycket låg.

Small

Paketet som är en god utgångspunkt för alla sorters företag.
Täcker de flesta behov!

Maxpris/lev.faktura

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

16:50

I paketet ingår:
Postbox
Skanning
Arkivering 4 år, därefter destruktion
PDF-tjänst
EDI
E-faktura
Tolk/verifiering 7 fält
Attestsystem
Integration till affärssystem
Drift och backup
First line support
Larm och bevakning av tjänsten
En ny release/år av tolk- och attestsystem

Du kan skanna och arkivera själv, (dra av 3 kr/faktura för skanning/arkivering)

Tolkning och verifiering av 7 fält (leverantörens uppgifter samt levid, fakturadatum, fakturanummer, totalt momsbelopp, bruttobelopp, bankgiro/plusgiro, fakturamottagare)

Avtalslängd: löpande med 3 månaders uppsägningstid. Önskas lägre styckpris förlängs avtalstiden.

I priset ingår ej uppstartskostnad, integration till affärssystem eller utbildning. Använder du webbaserade ekonomisystem är uppstartskostnaden mycket låg.

Medium

Paketet för företaget som behöver mycket hjälp på vägen.
Prisvärt basutbud!

Maxpris/lev.faktura

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

19:00

I paketet ingår:
Postbox
Skanning
Arkivering 4 år, därefter destruktion
PDF-tjänst
EDI
E-faktura
Tolk/verifiering 12 fält
Attestsystem med möjlighet att arkivera, arkiv och inköp
Integration till affärssystem
Drift och backup
First line support
Larm och bevakning av tjänsten
En ny release/år av tolk- och attestsystem

Du kan skanna och arkivera själv, (dra av 3 kr/faktura för skanning/arkivering)

Tolkning och verifiering av 11 fält (leverantörens uppgifter samt levid, fakturadatum, fakturanummer, OCR, totalt momsbelopp, bruttobelopp, förfallodatum, er referens, valuta, bankgiro/plusgiro, fakturamottagare)

Avtalslängd: löpande med 3 månaders uppsägningstid. Önskas lägre styckpris förlängs avtalstiden.

I priset ingår ej uppstartskostnad, integration till affärssystem eller utbildning. Använder du webbaserade ekonomisystem är uppstartskostnaden mycket låg.

Large

För det stora företaget som kräver full disciplin på inköpsordermatchning mot faktura, integrerat mot affärssystem.

Maxpris/lev.faktura

23:00

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

I paketet ingår:
Postbox
Skanning
Arkivering 4 år, därefter destruktion
PDF-tjänst
EDI
E-faktura
Tolk/verifiering av omkostnads- och inköpsfakturor
Attestsystem med inköpsordermatchning
Integration till affärssystem
Arkivering
Drift och backup
First line support
Larm och bevakning av tjänsten
En ny release/år av tolk- och attestsystem

Du kan skanna och arkivera själv, (dra av 3 kr/faktura för skanning/arkivering)

Avtalslängd: löpande med 3 månaders uppsägningstid. Önskas lägre styckpris förlängs avtalstiden.

I priset ingår ej uppstartskostnad, integration till affärssystem eller utbildning. Använder du webbaserade ekonomisystem är uppstartskostnaden mycket låg.

Lösa bastjänster

Har ni inte behov av ett komplett paket kan ni välja att köpa våra bastjänster löst.

Skanning (pappersfaktura)

Postbox i Östersund
Skanning
Arkivering 4 år, därefter destruktion
Tolkning & verifiering av 12 fält
FTP eller webbservice
Maxpris/lev.faktura

10:70

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

Skanning (papper) till Fortnox

Postbox i Östersund
Skanning
Arkivering 4 år, därefter destruktion
Tolkning & verifiering av 12 fält
FTP eller webbservice

Skanning till Fortnox innebär att leverantörsfakturorna tolkade och verifierade landar under Leverantörsfakturor i Fortnox, ej bokförda.

Därifrån kan man kontera samt justera om man så önskar. Attest.nu har en funktion som styr Påminnelser och fakturor från nya leverantörer på ett särskilt sätt som underlättar hanteringen av felhantering och upplägg av nya leverantörer för er.

Maxpris/lev.faktura

10:70

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

PDF-tjänst

PDF-tjänst med e-post
Arkivering 4 år, därefter destruktion
Tolkning & verifiering av 12 fält
FTP eller webbservice

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

Maxpris/lev.faktura

7:50

PDF-tjänst till Fortnox

PDF-tjänst med e-post
Arkivering 4 år, därefter destruktion
Tolkning & verifiering av 12 fält
FTP eller webbservice

PDF-tjänst till Fortnox innebär att leverantörsfakturorna tolkade och verifierade landar under Leverantörsfakturor i Fortnox, ej bokförda.

Därifrån kan man kontera samt justera om man så önskar. Attest.nu har en funktion som styr Påminnelser och fakturor från nya leverantörer på ett särskilt sätt som underlättar hanteringen av felhantering och upplägg av nya leverantörer för er.

Maxpris/lev.faktura

7:50

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

E-faktura inkommande

Svefaktura 1.0
FTP eller webbservice
Peppol
Maxpris/lev.faktura

3:80

Gäller volymer upp till 1.000 leverantörsfakturor per år. Vid större volymer, begär offert.

Tilläggstjänster

Du som redan är, eller har bestämt dig för att bli kund  komplettera med någon av våra tilläggstjänster.
Fler kommer inom kort.

Leverantörsbearbetning

Vi identifierar och kontaktar era största leverantörer och ser till att de får den info de behöver ha för att kunna skicka efaktura till er.
Vi besvarar eventuella följdfrågor samt följer upp resultatet för att se effekten av vårt arbete.

Supportavtal Paket

Pris per månad och bolag

500:-

Begär offert vid fler än ett bolag.

Tjänst

Utan avtal

Med avtal

Prioriterat supportnummer 9-17

Kundportal (ärendehantering)

Kunddataändringar / konsulttjänster (ändringar i MediusGo)

Leveransfrågor utom SLA (ej vid förseningar)

Prioriterad e-post

Ändringar (t.ex. attesträtter)

Namnändring bolag enkel (ej kortnamn)

Webbutbildningar

Tolkningsfel, uppföljning och rapporter (avser korrekt adresserade fakturor)

Leverantörsbearbetning

Effektivare arbetssätt (Ascendo)

Support i samband med uppgradering av affärssystem

Supportavtal Lösa bastjänster

Pris per månad och bolag

300:-

Begär offert vid fler än ett bolag.

Tjänst

Utan avtal

Med avtal

Prioriterat supportnummer kl. 9-17

Kundportal (ärendehantering)

Prioriterad e-postkö

Leveransfrågor

Support i samband med uppgradering av affärssystem

Namnändring bolag enkel (ej kortnamn)

Tolkningsfel, uppföljning och rapporter (avser korrekt adresserade fakturor)

Saknade fakturor