Driftstörning i vår mailtjänst -OBS endast några berörs!

Vi har upptäckt en störning i vår mailtjänst som gjort att vissa mail inte processats hos oss.
Felet ser ut att ha uppstått på eftermiddagen den 11 oktober, och felavhjälpning pågår i skrivande stund. Alla mail finns sparade, så inget ska skickas om -vi kommer att leverera om än med fördröjning.
Vi återkommer med info om leveranser osv så snart vi vet mer.

/Supporten, Attest.nu

Tidigare Driftinfo