Posten försenad, vi förvarnar om risk för leveransförsening

En trafikolycka, sannolikt orsakad av snöovädret, har gjort att vår post levererades starkt försenad idag.
Detta kan innebära förseningar i våra leveranser att skannat material.
Vi beklagar detta och hoppas att ni inte kommer att påverkas alltför mycket av fördröjningen.

Tidigare Driftinfo