Postbackar på avvägar

Idag fick vi väldigt lite post med ordinarie leverans, och ett samtal till vårt postkontor bekräftade våra misstankar – ett antal lådor som skulle ha körts ut i morse hade inte blivit levererade.
Dessa lådor är nu på ingång, men fördröjningen gör att det finns risk att vi inte kommer att hinna leverera allt idag. Det kommer i så fall istället att levereras under måndagen.
Vi beklagar detta och hoppas att ni inte kommer att påverkas alltför mycket av fördröjningen.

Tidigare Driftinfo