Coronatider…

Vi vill kort informera om att självklart rustar vi oss och ser över vår organisation, krisplan och arbetssätt så att vi så långt det någonsin är möjligt säkrar våra leveranser i det fall att vi skulle drabbas stor sjukfrånvaro eller på annat sätt påverkas av Coronasituationen.

Vi har mycket goda möjligheter att arbeta hemifrån om vi anser att det blir nödvändigt.

Som vanligt skickar ut info via vårt nyhetsbrev när vi vill nå ut med snabb information om vår drift och leveranser, så anmäl er gärna till det om ni vill hålla er uppdaterade:  Här anmäler ni er!

Tidigare Driftinfo