Prisjustering fr.o.m. 2024-01-01

En årlig prisjustering är en naturlig del i vår strävan att ständigt kunna utveckla, underhålla och förbättra våra tjänster och vår support. Med anledning av den ränteutveckling samt inflation som Sverige och vår omvärld drabbats av, påverkas även vårt företag.
Utvecklingen av SCB Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007, Informations- och kommunikationsföretag är +6,3%. Vi har noga övervägt vilken höjning vi måste göra och har beslutat oss för att göra en något högre höjning då våra kostnader ökat markant såsom lönekostnader, lokalhyra, underleverantörer etc. Justeringen av priset för våra tjänster blir 8% och börjar gälla från och med 2024-01-01.

Nu är snart äntligen alla våra Paketkunder innehållande attestsystem uppgraderade till ny version av Ascendo Invoice, nu även namnändrat till Medius Go. Dessa är också nu flyttade till Microsoft Azure.

Vi har under 2023 arbetat för att förändra arbetet i vår support. Alla våra kunder måste nu innan 31 dec 2023 välja Supportavtal Pakettjänster eller Supportavtal Bastjänster alternativt inget Supportavtal. Gör dina val omgående här »

Fler nyheter