E-conomic Sverige stänger ner

2018-06-26

En sista påminnelse till de som ännu inte vidtagit åtgärder:

Den 30 juni 2018 stänger e-conomic Sverige ner. Ni behöver därför omgående byte ekonomisystem.

Kontakta vår support om ni behöver hjälp runt detta.

Det finns också mer info att läsa om nedstängningen på e-conomics hemsida.

Tidigare Driftinfo