Vi förbättrar och flyttar till ny driftmiljö i Azure

Till er som kör attestsystemet Ascendo Invoice via attest.nu

Attest.nu förbereder uppgraderingar och förbättringar

Det pågår mycket arbete bakom kulisserna hos oss nu, vi jobbar på flera fronter och med många delar för att förbättra och förnya vårt flöde, allt för att förbättra upplevelsen för våra kunder.
Det som ligger närmast i tid som vi vill informera om idag är att vi kommer att flytta attestflödet Ascendo Invoice till ny driftmiljö i Microsoft Azure.

När flytten genomförs kommer ni att få nya länkar för att komma åt er inloggningssida så att ni kan arbeta i ert attestsystem, i övrigt kommer ni inte att se någon förändring i detta steg. Det är alltså samma applikation som körs fast på annan plats, bara. Ni kommer att få information i god tid (1-2 veckor) innan förändringen sker för just er.

På lite längre sikt kommer vi att uppgradera Ascendo Invoice till den nyare MediusGo, det är samma tjänst men en ny applikation och ett modernare gränssnitt, kan man säga. Detta kommer att innebära utökad och förbättrad funktionalitet som vi är säkra på att ni kommer att gilla.

Vanliga frågor gällande flytt till Azure

Microsoft Azure är en av de branschledande molnplattformarna för att automatisera och förenkla distribution av en applikation
Vi byter till Azure för att vi genom detta kommer att kunna få snabbare löpande uppdateringar av attestsystemet, och det kommer att innebära stora fördelar driftsmässigt för oss.

Detta är olika från kund till kund och ni kommer att bli kontaktade i god innan migrering till ny plattform och nya applikationen.
Medför det någon ökad kostnad för oss med bytet?
Ni kommer att bibehålla samma kostnad som ni har enligt ert avtal idag.
Använder vi samma länk som idag när vi skall logga in i applikationen efter migreringen?
Det kommer att bli en ny URL/webbadress som ni kommer att få vetskap om.

Det kommer att bli en ny URL/webbadress som ni kommer att få vetskap om.
Användarnamn och lösen blir oförändrade.
Vad behöver vi som kund göra?
Det är olika från kund till kund, vår ambition är att det ska vara så lite som möjligt. Vi kommer med mera riktad information när det blir dags för just er.

Medius GO

När vi är redo för att uppgradera till MediusGo kommer ni att få mer info rörande det.