Störning i mailtjänsten

Pga en störning i vår mailtjänst har ett fåtal fakturor till några av våra kunder med prefixet GEM blivit försenade. Det handlar om 15 fakturor, alltså ingen stor mängd, men det är nog så allvarligt då de blivit starkt fördröjda. Samtliga fakturor komemr att levereras innna kl 13:00 idag,  och de låg i bunten 2020061190141.
Vi beklagar fördröjningen, och har ni några frågor runt detta är ni förstås välkomna att höra av er till supporten, support@attest.nu .

Vänligen,

Titti Godén
Produktionsansvarig

Tidigare Driftinfo