Driftstörningen avhjälpt!

Då är felet åtgärdat och vi är igång igen.
Pga stoppet har fakturor och transaktioner köats upp under dagen, vilket kan göra att svarstiderna upplevs längre än vanligt under ett par timmar. Vi förväntar oss dock att dessa köer betas av under kvällen och att workflowet är i kapp med allt under kvällen.

Vi beklagar det besvär detta stopp kan ha orsakat er!

Tidigare Driftinfo