0

Störning i mailtjänsten

Pga en störning i vår mailtjänst har ett fåtal fakturor till några av våra kunder med prefixet GEM blivit försenade. Det handlar om 15 fakturor, alltså ingen stor mängd, men det är nog så [...]